KYNETHOLOGIE en de hondenafrichting

 

Maatschappelijke verantwoording

Via deze homepage biedt Kynethologie u werkstukken aan over de africhting in de IGP. Voordat ik overga tot de uitleg over de doelstelling van deze werkstukken, volgt hier eerst de volgende verantwoording voor de tekst hierin!


Hondenafrichting wordt tegenwoordig maatschappelijk onder een groot vergrootglas gelegd. De sociale media zit er boven op. En terecht! Arrogantie tegenover de maatschappij is in de africhting te vaak een vast gegeven geweest. Met het niet willen erkennen dat bepaalde africhtingsmethode niet te verdedigen zijn, is de hondenafrichting en de organisaties er om heen zijn eigen graf aan het graven. Het is niet anders dat een groot deel van de africhters africhtingsmethoden en hulpmiddelen misbruikt hebben.....lees zich schuldig hebben gemaakt aan dierenmishandeling. Daardoor is het gebruik van onder andere zogenaamde "prikhalsketingen" en electronische hulpmiddelen verboden geworden in Nederland. Het is zelfs een misdrijf! En zoals hiervoor al aangeven....terecht!


Kynetholgie staat voor een eerlijke africhting van honden. Hierbij staat het welzijn van de hond hoog in het vaandel! Nadenken waarmee men bezig is. Maar ook het kunnen uitleggen waarom de hond op bepaalde wijze af te richten hoort daarbij.

De tekst van de aangeboden werkstukken over de africhting van honden stamt voor een deel uit de jaren'80. De tekst is bewust niet aangepast wat betreft het gebruik van eerder genoemde verboden middelen. Niet dat ik daarmee een poging wil doen om uit te leggen dat deze middelen verantwoord te gebruiken waren. Dit zou zinloos zijn. Ik wil alleen maar de tekst zo compleet mogelijk houden.


De werkstukken


De werkstukken van kynethologie worden regelmatig gemoderniseerd met de laatste ontwikkelingen in de hondenafrichting. Er wordt al zo'n 40 jaar gewerkt aan het uitschrijven hiervan. Misschien daarom de mooite om er voor open te staan en ze te bestuderen. Reacties...ja graag!

Kynethologie, de wetenschap van hondengedrag

Het begrip kynethologie bestaat uit de woorden kynethologie en ethlologie. Deze twee woorden heb ik zelf ooit samengevoegd tot kynetholgie. De wetenschap van hondengedrag.